دی ۱۳۹۷

مدرنیسم پهلوی

By | ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۱۵:۳۰:۳۱ +۰۰:۰۰ دی ۲۲ام, ۱۳۹۷|معماری مدرنیسم|

مدرنیسم در دوره پهلوی اول جریان مدرنیسم بر شهرها، تأثيرات اساسی گذاشت که باید مورد توجه قرار داد که در ایران جریان مدرنیسم فقط یکی از مجموعه فرایندهای تاریخی تأثیر گذار است و ورود اسلام [...]

باغ چینی

By | ۱۳۹۷-۱۰-۱۸ ۱۶:۱۵:۲۵ +۰۰:۰۰ دی ۱۸ام, ۱۳۹۷|معماری مدرنیسم|

باغ چینی باغ سازی چین تاریخ دیرینه داشته و قدیمی ترین باغستان دربار در سلسله امپراطوری (جو) در پیش از سه هزار سال پیش ایجاد شد. باغ سازی شهری چین با تنوع فراوان و رنگارنگ [...]

باغ ژاپنی

By | ۱۳۹۷-۱۰-۱۸ ۱۶:۱۱:۵۶ +۰۰:۰۰ دی ۱۸ام, ۱۳۹۷|معماری مدرنیسم|

باغ ژاپنی برخی از صاحب نظران از سه الگوي اصلیِ باغ در جهان نام میبرند. الگوي باغ چینی و باغ ژاپنی در کشورهاي حوزة نفوذ فرهنگی چینی مانند تایلند و کره و فیلیپین؛ الگوي باغ [...]

معماری دوره قاجار

By | ۱۳۹۷-۱۰-۱۸ ۱۰:۱۱:۴۷ +۰۰:۰۰ دی ۱۸ام, ۱۳۹۷|معماری مدرنیسم|

معماری دوره قاجار در این دوره معماری دچار گسستی بی سابقه می شود که با عناصری ناآشنا و ناهمگون در آن مواجه است (شریفی، ۱۳۹۴). در این دوره است که شیوه جدیدی در معماری نهادینه [...]

معماری مدرن

By | ۱۳۹۷-۱۰-۱۶ ۱۵:۰۸:۳۲ +۰۰:۰۰ دی ۱۶ام, ۱۳۹۷|معماری مدرنیسم|

معماری مدرن در فرهنگ بربنائیکا در توضیح واژهی مینی مالیم آمده است : جنبشی که در اواخر دهه ۱۹۶۰ در عرصه هنرها به ویژه نقاشی و موسیقی در آمریکا پا گرفت و بارزترین مشخصهای آن [...]

تقابل سنت و مدرنیته در دوره قاجاری

By | ۱۳۹۷-۱۰-۱۳ ۱۴:۳۰:۵۶ +۰۰:۰۰ دی ۱۳ام, ۱۳۹۷|معماری مدرنیسم|

تقابل سنت و مدرنیته در دوره قاجاری جامعه ایران در عصر قاجار با شرایطی روبرو شد که تا آن زمان روبرو نشده بود و این ارتباط پیوندهایی را به وجود آورد که سبب تحولات اجتماعی، [...]

آذر ۱۳۹۷

معماری مدرنیسم

By | ۱۳۹۷-۹-۱۹ ۱۸:۰۱:۲۸ +۰۰:۰۰ آذر ۱۹ام, ۱۳۹۷|معماری مدرنیسم|

معماری مدرنیسم   معماري مدرنیسم اوليه شروع معماري مدرنیسم اولیه به صورت مدون و با استفاده از انديشه مدرن از اواخر قرن 19 ميلادي بود و خاستگاه اين معماري در امريكا در شهر شيكاگو و [...]