دی ۱۳۹۷

تعريف مديريت

By | ۱۳۹۷-۱۰-۲۷ ۱۱:۱۳:۴۹ +۰۰:۰۰ دی ۲۷ام, ۱۳۹۷|مدیریت|

تعريف مديريت در باره تعريف مديريت اتفاق نظر خاصي در دست نيست و صاحبنظران و نظريه پردازان علم مديريت با اهداف و سوگيري هاي گوناگون، تعاريف متفاوتي ارائه كرده اند. - فالت، ۱۹۲۴ " مديريت [...]