مدل ارزیابی

By |ژانویه 22nd, 2019|جغرافیا و برنامه ریزی شهری, مشاوره و آموزش انجام پایان نامه شهرسازی|

ارزیابی عملکرد داخل سازمانی در مدیریت شهری به وسیله مدل ارزیابی BSC کاپلان و نورتون در این بخش جهت شفاف‌تر شدن مفهوم ارزیابی عملکرد درون سازمانی و نحوه کاربرد آن در مدیریت شهری، از مدل [...]

مدیریت یکپارچه شهری

By |ژانویه 22nd, 2019|جغرافیا و برنامه ریزی شهری, مشاوره و آموزش انجام پایان نامه شهرسازی|

مدیریت یکپارچه شهری مدیریت یکپارچه شهری به معنای اتخاذ یک رویکرد کل‌نگرانه و طراحی سازوکارهایی جهت پیگیری رویکرد مذکور در مدیریت شهر است. به منظور تحقق یکپارچگی شناسایی عوامل مؤثر [...]

تعریف برنامه ریزی

By |ژانویه 18th, 2019|جغرافیا و برنامه ریزی شهری|

تعریف برنامه ریزی برنامه ريزي عبارتست از برآورد احتياجات آينده و تعيين منابع براي تأمين آن احتياجات، به عبارتي ديگر برنامه ريزي تصميم گيري در مورد آنچه كه بايد انجام گيرد و اينكه چگونه بايد [...]

شهر اسلامی

By |ژانویه 13th, 2019|پایان نامه معماری, جغرافیا و برنامه ریزی شهری, مشاوره و آموزش انجام پایان نامه شهرسازی|

شهر اسلامی شهر محل سکونت انسان ها در کنار یکدیگر است که بنا به عوامل گوناگونی چون، فرهنگ، قومیت، ملیت، مذهب و ... ، دارای ویژگی های خاص خود می باشد. بنابراین وقتی یک شهر [...]