معماري بوميReviewed by مدیر سایت on Jan 23Rating:

معماری بومی

  • راپاپورت: معماری بومی را معماری می داند که در برابر معماری رسمی و شناخته شده و یادمانی قرار می گیرد. به عبارت دیگر معماری ساده تر و مردمی تر و در مجموع و معماری که جوابگوی نیازهای قشر عام مردم است.
  • دکتر فلامکی: معماری بومی یعنی مجموعه واحدهای معماری – شهری که در سرزمین گرد هم آمده اند و با هماهنگی هایی که در زمینه شکل در زمینه حجم گذاری یا پلان ولونومتریک در زمینه کاربردی در زمینه رنگ آمیزی و آهنگ سطوح پر و خالی و همچنین در زمینه مصالح و نظام های ساختمانی در آنها پدیدار است سری اصلی و اساسی را در بر دارد به هماهنگی مبتنی بر تفاوت تشخیص مبتنی بر ضابطه ها و رسوم و سلیقه های زاده از فرهنگ محیطی یگانگی زاده از احترام متقابل یا برخوردار از رفتارهای محیطی مبتنی بر آزادی های مشروط از قرار دادهای اجتماع.
  • پيترو بلوچی: معماری بومی هنری است که توسط مقدار کمی از افراد متخصص و با برنامه تدوین شده ساخته نشده است بلکه در ادامه فعالیت تمامی مردمان دارای تجربه (میراث) پیشینه یکسان و در دامنه محدودی از تجربه توسط افراد عادی شکل گرفته است (شریف خواجه پاشا؛ و همکاران، ۱۳۹۱).

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی معماری 

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

By | ۱۳۹۷-۱۱-۳ ۱۶:۴۵:۲۳ +۰۰:۰۰ بهمن ۳ام, ۱۳۹۷|پایان نامه معماری|