جغرافیا (تمام گرایش‌ها) ۱۳۹۷-۷-۱۶ ۰۷:۲۶:۱۲ +۰۰:۰۰

مشاوره و آموزش پایان نامه جغرافیا – برنامه ریزی شهری در مقطع ارشد

جغرافیا یک رشته متنوع است که هنرها و علوم اجتماعی و طبیعی، آموزش های گسترده ای را در بر می گیرد و به مسائل مطرح، از جمله تغییرات زیست محیطی، نابرابری های منطقه ای و جهانی و تحول اقتصاد و فرهنگ جهانی می پردازد. دانشجویان دیدگاه منسجمی از جهانی که به سرعت در حال تغییر و شیوهای که جامعه بر آن تأثیر می گذارد و تحت تاثیر آن قرار می گیرد را به دست می آورند. این مجموعه شامل گرایش ها و رشته های مختلفی است. گروه تحقیقاتی طلوع با به کارگیری اساتید مجرب، متعهد و متخصص خدمات مشاوره و آموزش پایان نامه جغرافیا – برنامه ریزی شهری را با بالاترین کیفیت ارائه می دهد.

مجموعه علوم جغرافيايی دارای رشته های مختلفی می باشد که در ادامه به آنها اشاره می شود:

جغرافيا و برنامه ريزی شهری (Geography and Urban Planning)

این رشته دوره های برنامه ریزی شهری، دانش و مهارت هایی در حوزه های حاکمیت شهری، برنامه ریزی استراتژیک و توسعه سیاست، تاریخ و چارچوب نظری برنامه ریزی، امور شهری، پایداری اجتماعی و فرهنگی، تجزیه و تحلیل فضایی و برنامه ریزی حمل و نقل را در بر می گیرد.

جغرافيا و برنامه ريزی روستايی (Geography and Rural Planning)

تمرکز این حوزه بر بررسی وضعیت روستایی است. در این راستا، زمینه های نظری و روش شناختی برای مقابله با مشکلات محیط روستایی فراهم می کند. این رشته مطالعاتی همچون بر برنامه ریزی روستایی؛ جغرافیای روستا؛ جغرافیا حمل و نقل؛ و روش ها و برنامه های کاربردی برنامه ریزی روستایی را در بر می گیرد.

برنامه ريزی آمايش سرزمين (Land-use Planning)

این رشته به بررسی و مطالعه برنامه ریزی و توسعه زمین، نوع، مقدار و محل توسعه در یک شهر، روستا یا منطقه می پردازد. از کاربردهای این رشته می توان به  توسعه زمین، برنامه ریزی شهر، طراحی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت توسعه جامعه اشاره کرد.

مخاطرات محيطی (Environmental hazards)

جغرافيای سياسی (Political geography)

این رشته در اصل ترکیبی از دو رشته جغرافیا و علوم سیاسی است. این رشته به مطالعه چگونگی نفوذ قدرت های بزرگ به سایر نقاط سیاره زمین می پردازد. تغییرات جهانی اخیر مانند تغییرات اقلیمی، بحران پناهندگان در اروپا و جنبش های جدایی طلب نیاز به درک بین رشته ای از مسائل اجتماعی و محیطی دارند. دوره علوم سیاسی و جغرافیا با هدف فراهم کردن دانشجویان از مجموعه بین رشته ای ابزار لازم برای درک و حل این چالش های رو به رشد را فراهم می کند.

جغرافيای نظامی (Military geography)

طبيعت گردی (Nature Tourism/Ecotourism)

دانشجویان اکوتوریسم جنبه های اصلی گردشگری را بررسی می کنند، مانند اهمیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سفر، مهمان نوازی، اخلاق و تجارت. سپس، این رشته به مطالعه اکوتوریسم، از جمله توسعه پایدار، مسائل زیست محیطی، آموزش در فضای باز و طبیعت و کسب و کار زیست محیطی می پردازد. دانشجویان در مورد منابع طبیعی، تاریخ زیست محیطی، حفاظت و رشد و توسعه جامعه و همچنین جنبه های عملی اکوتوریسم، مانند برنامه ریزی سفر، آموزش بیابان و ایمنی، و مدیریت مالی و تجاری، آموزش هایی را فرا می گیرند. کاربردهای این رشته را می توان در رهبری گروه و راهنمای تور و آموزش اکوتوریسم مشاهده کرد

جغرافيا و برنامه ريزی گردشگری  (Geography and Tourism Planning)

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری به بررسی تعاملات میان گردشگران، بازدید کنندگان و ساکنان در داخل و خارج از کشور می پردازد.

آب و هواشناسی (Meteorology)

دانشجویان این رشته به مطالعه جو می پردازند (گازهایی که زمین را احاطه کرده اند) و تمرکزشان  بر آب و هوا و نحوه پیش بینی آن است. محدوده این مطالعه شامل آب و هوا، فیزیک جو و شیمی است. آب و هواشناسی مطالعه جو زمین است و دانشجویان این رشته دانش جامعی درباره هواشناسی به دست می آورند و مطالعاتی درباره رشته هایی مانند اقیانوس شناسی، زمین شناسی، علوم فضایی، علم محیط زیست، علم آب و هوا و شیمی جو خواهند داشت. از کاربردهای این رشته می توان به پخش (گزارش آب و هوا)، پژوهش، تدریس، بخش خصوصی و دولتی، مدیریت برنامه های حمل و نقل هوایی و یا مهندسی محیط زیست اشاره نمود.

آب و هواشناسی كشاورزی (Agricultural meteorology)

آب و هواشناسی كاربردی (Applied Meteorology)

مخاطرات آب و هوايی (Climate hazards)

تغييرات آب و هوايی اقليمی (Climate change)

آب و هواشناسی سينوپتيك (Synoptic Meteorology)

آب و هواشناسی شهری (Urban Meteorology)

آب و هواشناسی ماهواره ای (Satellite Weather)

ژئومورفولوژی (Geo-morphology)

ژئومورفولوژی مطالعه خصوصیات توپوگرافی طبیعی است که فرآیندهای جهانی را شکل می دهند. این رشته بر فرآیندهای ژئومورفولوژیکی که اهمیت اجتماعی دارند، از جمله تأثیر شهرنشینی بر محیط فیزیکی و خطراتی مانند سیل، فرسایش ساحلی و افزایش سطح دریا تاکید دارد. کاربردهای این رشته را می توان رد سازمان های تحقیقاتی و نظارتی دولتی، شهرداری ها، سازمان های برنامه ریزی، بخشهای آبرسانی یا شرکت های مشاوره زیست محیطی مشاهده نمود.

برنامه ريزي محيطی (Environmental planning)

هيدروژئومورفولوژی در برنامه ريزی محيطی (Hydro-geomorphology in environmental planning)

نرم‌افزارهای رشته جغرافیا – برنامه ریزی شهری

Atlas World – Orbit – PC Globe – Our earth – PCI Geomatica – Surfer – Google earth – World Atlas 3D – AutoCAD Map 3D – ER Mapper – Arc Hydro – Arc GIS – Seterra Geography – IDRISI ANDES – Compass – ايران پل نور – لیزرل – پاجک – پی ال اس – حسابرس روستا.

0990-135-4771

0990-135-4771

Info@pazhooheshgar.com

مؤسسه مطالعاتی و مشاوره پژوهشی “پژوهشگران برتر”